DSC_2315.JPG DSC_2353.JPG DSC_2403.JPG DSC_2568.JPG DSC_2577.JPG DSC_2686.JPG DSC_3553.JPG DSC_3588.JPG DSC_3600.JPG Soest  Jeugd.png Soest huldiging.png Soest Jeugd meisje.png Soest Jeugd nieuwe veld.png
Nieuws afbeelding bestuursmededeling 27 - 7

Bestuur MHC Soest verdient Predicaat Goed Bestuurd

Per 1 juli is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) van kracht. Deze wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.

Predicaat Goed Bestuurd

Het bestuur van MHC Soest heeft vooruitlopend hierop op aangeven van de KNHB en in contact met de (juristen van) Stichting voor Vereniging en Recht een toets laten uitvoeren op de manier waarop dit binnen MHC Soest georganiseerd is.

Uit deze toets is naar voren gekomen dat MHC Soest voldoet aan de voorwaarden voor verkrijging van het Predicaat Goed Bestuurd. Dat is een mooie bevestiging dat wij op de goede weg zijn.

Ingeslagen weg voortzetten

Dat betekent niet dat we nu klaar zijn. Het bestuur neemt de komende maanden de volgende stappen:

    1. Verder formaliseren van afspraken op bestuursniveau
    2. Aanpassing van de Statuten
    3. Aanpassing van het (sterk verouderde) Huishoudelijk Reglement

Een en ander moet voor de ALV van oktober zijn gerealiseerd. Overigens geeft de wetgever de ruimte voor genoemde acties.

In de bijlage de formele bevestiging van ontvangst van het predicaat. Bijlage