DSC_2315.JPG DSC_2353.JPG DSC_2403.JPG DSC_2568.JPG DSC_2577.JPG DSC_2686.JPG DSC_3553.JPG DSC_3588.JPG DSC_3600.JPG Soest  Jeugd.png Soest huldiging.png Soest Jeugd meisje.png Soest Jeugd nieuwe veld.png
Nieuws afbeelding bestuursmededeling 14 - 9

Aankondiging ALV dinsdag 9 november

Op 9 november a.s. om 20 uur staat de reguliere najaars ALV op het programma. De agenda is grotendeels zoals gebruikelijk en heeft betrekking op de jaarverslagen. Een bijzonder agendapunt betreft de herziening van de Statuten en die van het Huishoudelijk Reglement, om zo te voldoen aan:

- de eisen die de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) stelt;

- het nieuwe bindingsmodel van de KNHB (denk aan flexibel lidmaatschap);

- de wetgeving omtrent het houden van digitale algemene vergaderingen (dat hadden wij bij de vorige herziening al geregeld, maar nu in lijn gebracht met het eveneens nieuwe model van de KNHB);

- de formele kant van de gedragscode die in de afgelopen algemene vergadering aan de orde kwam en waarvan onderdelen in het Huishoudelijk Reglement thuishoren;

- de eisen van deze tijd (beide documenten zijn in lijn gebracht met de modellen van de KNHB van dit moment en met name het Huishoudelijk Reglement is meer in het algemeen gemoderniseerd).

De agenda is als volgt:

1.Opening

2.Ingekomen stukken en mededelingen

3.Notulen ALV 23 juni 2021

4.Jaarverslag 2020-2021

5.Financieel verslag boekjaar 2020-2021

6.Verslag kascommissie

7.Decharge bestuur

8.Vaststelling nieuwe statuten en huishoudelijk reglement

9.Benoeming kascommissie

10.WVTTK

11.Rondvraag

12.Sluiting

De bijbehorende stukken zullen uiterlijk twee weken van tevoren achter de inlog worden geplaatst.

Tot slot verwachten we dat we deze ALV in het clubhuis zullen (kunnen) houden.

Het bestuur