DSC_2315.JPG DSC_2353.JPG DSC_2403.JPG DSC_2568.JPG DSC_2577.JPG DSC_2686.JPG DSC_3553.JPG DSC_3588.JPG DSC_3600.JPG Soest Jeugd.png Soest huldiging.png Soest Jeugd meisje.png Soest Jeugd nieuwe veld.png
Nieuws afbeelding bestuursmededeling 5 - 6

ALV - Woensdag 23 juni a.s. 20 uur

Alle leden zijn van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering op woensdag 23 juni a.s. om 20 uur.

Naast de gebruikelijke vaststelling van de contributies, de accommodatiebijdrage en de begroting voor seizoen 2021/2022, hopen we dat - op basis van de kandidaatstellingen van Ines van Delden en Mieke Breijer voor de bestuursfunctie Organisatorische Zaken en van Inez Leusink voor de bestuursfunctie van Secretaris - de ALV over zal gaan tot aanstelling van deze nieuwe bestuursleden. Inez zal helaas bij deze ALV nog niet aanwezig zijn, maar hopelijk kunnen we toch overgaan tot aanstelling.

 1. Opening en punt van orde
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststelling notulen ALV 28 oktober 2020
 4. Vaststelling contributies, accommodatiebijdrage en begroting seizoen 2021/2022
 5. Kennismaking en aanstelling Ines van Delden en Mieke Breijer als bestuursleden Organisatorische Zaken
 6. Aanstelling Inez Leusink als secretaris
 7. Wijzigingen communicatiecommissie
 8. Update accommodatie
 9. Voorstel gedragscode
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting

De bijbehorende stukken mbt agendapunt 4 staan uiterlijk 9 juni a.s. op de site bij Documenten (achter de inlog).

Nu de situatie mbt Covid-19 snel aan het verbeteren is, wil het bestuur van de gelegenheid gebruik maken om deze ALV tenminste deels fysiek op het clubhuis te laten plaatsvinden. Een en ander is afhankelijk van de ontwikkelingen in de regelgeving (conform stappenplan) door de overheid.

Het bestuur stelt in lijn met de geldende regels een limiet in van op dit moment nog 30 personen, en naar verwachting vanaf 5 juni 50 personen. Om in aanmerking te komen voor het ter plaatse bijwonen van deze ALV, meld je svp aan via een kort bericht aan[email protected]. Circa een week voor de ALV bevestigen we of je naar het clubhuis kunt komen of digitaal aan zult moeten schuiven.

Na afloop is er - uiteraard met inachtneming van de geldende coronaregels - nog gelegenheid voor een drankje.

Het bestuur

 

Hoofdsponsor

Instagram