DSC_2315.JPG DSC_2353.JPG DSC_2403.JPG DSC_2568.JPG DSC_2577.JPG DSC_2686.JPG DSC_3553.JPG DSC_3588.JPG DSC_3600.JPG Soest  Jeugd.png Soest huldiging.png Soest Jeugd meisje.png Soest Jeugd nieuwe veld.png

2 Ledenvergaderingen

woensdag 27 mei 2020   |   20:00 - 23:00   |   Geen locatie ingevoerd
Op 27 mei a.s. staan er twee algemene ledenvergaderingen op het programma.

De eerste is de reguliere voorjaars ALV, met start om 20:00u en de volgende agenda:

 
1. Opening en punt van orde
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststelling notulen ALV 29 april 2020
4. Vaststelling contributies en begroting seizoen 2020/2021
5. Vaststelling hernieuwde statuten
6. Rondvraag
7. Afsluiting

Aangezien t.a.v. agendapunt 5 verwacht wordt dat het volgens de statuten vereiste quorum niet gehaald wordt, wordt deze ALV direct gevolgd door een tweede, buitengewone ALV met de volgende agenda:

 
1. Opening en punt van orde
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Definitieve vaststelling hernieuwde statuten
4. Rondvraag
5. Afsluiting

We streven ernaar de relevante stukken medio mei op de site te plaatsen (achter de inlog).

Ook deze ALV zullen we ivm de Covid-19 maatregelen waarschijnlijk online via Zoom moeten houden. Daar zullen we kort voor de ALV een link voor uitsturen.

Het wettelijk kader is recentelijk verruimd: per Koninklijk Besluit en publicatie daarvan in het Staatsblad is de tijdelijke wet op grond waarvan digitale algemene vergaderingen kunnen worden gehouden en op grond waarvan de besluitvorming daarin rechtsgeldig is (zelfs als de statuten niet in de mogelijkheid van een digitale AV en besluitvorming daarin voorzien), op 24 april jl in werking getreden. Zie voor meer informatie Staatsblad - Koninklijk Besluit en Staatsblad - Koninklijk Besluit incl. para grafen en artikelen en ook KNHB - Richtlijn voor besluitvorming binnen de vereniging ivm maatregelen COVID-19

Het bestuur


Hoofdsponsor

Instagram