DSC_2353.JPG DSC_2403.JPG DSC_2568.JPG DSC_2577.JPG DSC_2686.JPG DSC_3553.JPG DSC_3600.JPG Header01.jpg NIX18-banner.png Soest  Jeugd.png Soest huldiging.png Soest Jeugd meisje.png Soest Jeugd nieuwe veld.png

Fairplay

FairPlay op MHC Soest

Het woord Fairplay zegt het al en is ook zeer veelomvattend. Fairplay zowel binnen als buiten de lijnen. Binnen de lijnen gaat het om de mensen die spelen, de coaches en scheidsrechters. Buiten de lijnen zijn het de ouders, de leden en ook de bezoekende verenigingen. De toverwoorden zijn hier SPORTIVITEIT en RESPECT voor elkaar. In alle opzichten.

De Fairplay commissie

·Richt zich binnen MHC Soest op het uitdragen, handhaven en verder gestalte geven aan een sportieve, respectvolle en sociaal veilige omgeving en bijbehorende gedragsregels, neemt initiatieven ter preventie van ongewenst gedrag op en om het veld, door onze leden, vrijwilligers (trainers, coaches) en bezoekers van onze vereniging.

·Draagt in overeenstemming met KNHB tuchtrechtspraak (KNHB Tucht) zorg voor de afhandeling van tuchtzaken m.b.t. tweede gele of rode kaarten door spelers van MHC Soest.

·Valt binnen het bestuur van MHC Soest onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter.

·Past het pestprotocol toe.

·Heeft een nauwe samenwerking met de vertrouwenspersoon, maar heeft zelf niet de rol van vertrouwenspersoon.

Waar staan we voor?

In de basis sluiten we aan bij de KNHB Sportiviteit & Respect campagne "Het begint bij jou!”. Op basis hiervan hebben we onze eigen gedragscode als volgt samengevat:

1. Be cool & play fair

Speel sportief & met respect

2. Houd het fijn langs de lijn

Moedig positief aan

3. Alleen de coach coacht

Dat is wel zo duidelijk

4. De scheidsrechter beslist

Onthoud je van commentaar

5. De club is van ons allemaal

Samen houden we het opgeruimd en schoon

Hoe doen we dit?

·Clubbrede Fairplay campagnes en uitingen (posters, flyers etc.).

·Via bijeenkomsten voor nieuwe leden.

·Via spelregelavonden voor leden en ouders, spelregelkennis voorkomt discussie en frustratie.

·Via coachavonden.

·Door aan het begin van het seizoen informatie aan de lijncoördinatoren en coaches mee te geven t.b.v. bewustzijn van sportiviteit, respect en kennis van de spelregels.

Jullie hulp is daarbij nodig:

Als commissie proberen wij zoveel mogelijk deze sportiviteit en respect voor elkaar binnen de club te waarborgen, echter dat kunnen wij niet alleen. Uiteraard begint dat met zelf het goede voorbeeld te geven, maar kijk ook om je heen wanneer je naar een wedstrijd kijkt of als speler in het veld staat. Wees niet bang om iemand een keer aan te spreken op gedrag dat niet thuis hoort op of om een veld.

Zijn er dan toch zaken waarvan je denkt dat dit gemeld moet worden, mail ons dan op [email protected]. Uiteraard kun je ons ook direct aanspreken op de club.

De Fairplay commissie bestaat uit:

  • Sander Geytenbeek
  • Stein Peters


Fairplay doen we met elkaar. Zorg dat we met z’n allen trots op onze club mogen blijven!