DSC_2353.JPG DSC_2403.JPG DSC_2568.JPG DSC_2577.JPG DSC_2686.JPG DSC_3553.JPG DSC_3600.JPG Header01.jpg NIX18-banner.png Soest  Jeugd.png Soest huldiging.png Soest Jeugd meisje.png Soest Jeugd nieuwe veld.png

Scheidsrechters

Scheidsrechtercommissaris: Maarten Nooitgedacht, mail: [email protected]
Indeling jeugd: Maarten Nooitgedacht, mail: [email protected]
Opleiding: Koen Vrijmoet, mail: [email protected]
Begeleiding: Ben Holleman en diverse jeugdleden met veel ervaring.


Doelstellingen arbitragecommissie:

* Fluiten moet weer zo leuk worden dat het niet meer als een verplichting gezien wordt maar als een vanzelfsprekend onderdeel van het spel en het lidmaatschap van de vereniging.
* De wedstrijden moeten begeleid worden door arbiters die passen bij het niveau van het spel van het betrokken team.
* Een structurele aanpak moet leiden tot continuïteit in het scheidsrechters-bestand.
* De vereniging moet kunnen voldoen aan de verplichtingen die zij op het terrein van de arbitrage heeft naar de KNHB.


Aanwijzing scheidsrechters voor de zaterdag


Doelstelling voor de zaterdag: "de juiste scheidsrechter, op de juiste plaats, op de juiste tijd, op de juiste wedstrijd” De scheidsrechters voor de veldcompetitie worden wekelijks ingedeeld. Voor elke wedstrijd worden 2 scheidsrechters aangewezen. De ouders worden zo mogelijk betrokken bij het fluiten van de jeugdteams. Dit kan verband houden met overwicht bij de oudere jeugd of tekort aan scheidsrechters bij de jongere jeugd.


Bij het toewijzen worden alle jeugdleden in het bezit van een kaart opgesteld! Als je een thuiswedstrijd speelt is het ook mogelijk dat je opgesteld wordt om te fluiten. Vanaf dinsdagavond staat de indeling op de site. Als de scheidsrechter verhinderd is, moet deze zelf voor vervanging zorgen. Lukt dit niet dan zal de coach iemand uit het team aanwijzen. Alleen de coach belt het commissielid aanwijzing voor vervanging van een scheidsrechter.


Indien een lid zich onttrekt aan zijn/haar verplichtingen wat betreft de arbitrage, dan zal een sanctie worden opgelegd. Zie het sanctiebeleid 'no-show'.


De indeling van scheidsrechters ziet er als volgt uit: De JA1 en MA1 worden gefloten door volwassenen of heren of dames 1. De A-jeugd fluit de B-jeugd. De B-jeugd fluit de C- en D-jeugd.


Aanwijzing scheidsrechters voor de zaalcompetitie


Voordat de zaalcompetitie begint wordt het hele zaalschema ingedeeld met scheidsrechters en krijgt ieder jeugdlid in de week voorafgaand aan de wedstrijd via de mail bericht. Ook ouders krijgen persoonlijk bericht met de te fluiten wedstrijden. Het wedstrijdschema staat ook op de site.


Vervanging


Iedere scheidsrechter dient zelf voor vervanging te zorgen voor een veld of zaalwedstrijd. Lukt dit niet dan zal hij/zij de eigen coach moeten informeren die dan een scheidsrechter uit zijn/haar team aanwijst. Als de coach niet tot een oplossing kan komen, belt de coach het commissielid om samen met het commissielid tot een oplossing cq aanwijzing te komen. De jeugdleden zelf nemen geen contact op met het commissielid over de aanwijzing van de veld- en zaalscheidsrechter.


Sanctiebeleid


Een no-show is het niet verschijnen tijdens, of het niet verzorgen van adequate vervanging voor een arbitrage verplichting. Komt de scheidsrechter niet opdagen bij de toegewezen wedstrijd van de jeugd om te fluiten: - dan zal hij/zij, als deze zelf nog moet spelen, direct de te spelen wedstrijd vanaf de bank bekijken en dan zal deze de eerstvolgende keer 2 jeugdwedstrijden fluiten.


Opleiding


De KNHB heeft het behalen van het ‘Regelexamen’ (vroeger: scheidsrechters-examen) voor alle hockeyers verplicht gesteld.

MHC Soest verzorgt de oproepen voor deelname aan de cursus. Dit gebeurd vanaf het moment dat een speler de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt.

De cursus wordt 2-3x per jaar georganiseerd (afhankelijk van het aantal deelnemers). De uitnodiging wordt per e-mail gestuurd aan het e-mail adres waarmee het lid bij de club bekend is. Na de eerste uitnodiging ontvangen de kandidaten inlog codes voor de KNHB site. Hier biedt de KNHB een online cursus aan die doorlopen moet worden om deel te kunnen nemen aan het examen. 

Voor meer informatie, zie de KNHB-site (en, -eventueel- zoek op 'scheidsrechter') www.knhb.nl

De cursus is niet moeilijk, wanneer de kandidaat even de tijd neemt kan hij/zij snel en efficiënt de regels leren. 


TIP: De gebruikte browser moet cookies en pop-ups toestaan. Het is (soms) nodig om de veiligheidsinstellingen van de browser tijdelijk ‘laag’ te zetten.


Op de KNHB site kan de kandidaat ook de meest recente hockeyregels, samenvattingen, briefings en proefexamens vinden.


Per cursusronde geeft de scheidsrechterscommissie een cursus-avond. Daar worden aan de hand van een proefexamen de belangrijkste regels nog eens kort doorgenomen. Deze avond is verplicht als voorbereiding op het examen.


Wanneer een kandidaat een goede reden heeft kan hij/zij vragen om de deelname een cursusronde uit te stellen. Wanneer de kandidaat een aantal keer de gelegenheid heeft gekregen, 16 jaar of ouder is en het examen niet heeft gehaald wordt hij/zij volgens de KNHB regelementen geschorst voor deelname aan wedstrijden. 


Iedere speler van 16 jaar en ouder die zijn Scheidsrechterskaart niet heeft behaald is niet gerechtigd in de competitie uit te komen! Alleen de scheidsrechterscommissie is gerechtigd dispensatie aan te vragen bij de bond voor een speler. Dispensatie zal alleen toegekend worden op aantoonbare medische gronden.


Bij het behalen van het regelexamen zorgt MHC Soest voor een passend cadeautje. 

Bij vragen over de opleiding kunt u een e-mail sturen aan: [email protected]


Begeleiding


Alle beginnende scheidsrechters worden de eerste wedstrijd begeleid. Zo nodig nog een tweede wedstrijd. De begeleiders worden door het commissielid "begeleiding” ingedeeld. De opgestelde scheidsrechter mag zijn/haar fluitbeurt niet ruilen als de fluitbeurt onder begeleiding is. We zijn op zoek naar een groep vaste enthousiaste begeleiders, die voor de wedstrijd, in de rust en na afloop van de wedstrijd rustig de sterke en de zwakke kanten van de scheidsrechter bespreekt. Nieuwe scheidsrechters stellen we, na de begeleiding, uitsluitend op met ervaren scheidsrechters en bij wedstrijden van ‘eenvoudig’ niveau. Ons streven is om in de toekomst dit meer in kaart te brengen en ook de begeleiders te voorzien van een evaluatieformulier dat na de wedstrijd ingevuld gaat worden. Deze formulieren worden dan door de AC beoordeeld en zo kunnen we de scheidsrechters na beoordeling in kaart brengen.


Kleding/Scheidsrechters Jacks


Voor de scheidsrechters van Soest hangen jacks klaar bij de infobalie of de bar. Het is verplicht deze jacks tijdens het fluiten van de wedstrijd te dragen. De scheidsrechter is zo goed herkenbaar. Na de wedstrijd brengt de scheidsrechter het jack terug. Voorop de borst staat het embleem van Soest en op de rug de bedrukking "SCHEIDSRECHTER SOEST"