DSC_2315.JPG DSC_2353.JPG DSC_2403.JPG DSC_2568.JPG DSC_2577.JPG DSC_2686.JPG DSC_3553.JPG DSC_3588.JPG DSC_3600.JPG Soest  Jeugd.png Soest huldiging.png Soest Jeugd meisje.png Soest Jeugd nieuwe veld.png
Nieuws afbeelding arbitragenieuws 4 - 9

Spelregelwijzigingen 2010

De  Nederlandse spelregels zijn een zo letterlijk mogelijke vertaling van het internationale reglement dat wordt opgesteld door de Hockey Rules Board van de FIH. Soms is er voor de Nederlandse situatie een uitzondering gemaakt; in dat geval staat er een vermelding ‘KNHB’ voor de regel.
 
In het spelreglement staan de regels die in alle hockeywedstrijden van toepassing zijn. Bij sommige internationale toernooien wordt ook gespeeld met aangepaste toernooiregels (tournament regulations), bijvoorbeeld de regel dat er een twee-minuten tijdstraf geldt voor een groene kaart. Deze toernooiregels gelden niet voor Nederlandse competitiewedstrijden.  
 
Het spelreglement is geldig vanaf 1 augustus 2010 en heeft geen vastgestelde einddatum. De Hockey Rules Board zal in principe tot en met de Olympische Spelen van 2012 geen spelregels wijzigen. In het spelreglement dat ingaat op 1 augustus 2010 zijn ten opzichte van het vorige reglement enkele zaken gewijzigd.  
 
1: De in 2009 ingevoerde experimenten rond het nemen (13.1) en de plaats (13.2) van een vrije slag
zijn omgezet in formele spelregels.
Wat houdt dit in de praktijk in: in feite niets. Vorig jaar zijn twee belangrijke zaken gewijzigd, de self-
pass en het verbod om spelhervattingen vanuit het 23-metergebied direct de cirkel in te spelen. Het
eerste jaar was dit een experiment. Vanwege het succes is het geheel nu een echte regel, zonder
wijzigingen.
 
2: Regel 9.14 met betrekking tot het ‘uitlokken van overtredingen’ is vervallen.  
Wat houdt dit in de praktijk in: voor de meeste scheidsrechters en spelers zal er niet veel veranderen.
Het was een moeilijk toepasbare regel omdat de scheidsrechter moest inschatten of een speler expres
een overtreding bij de tegenstander uitlokte. In de praktijk floten we er toch al nauwelijks voor: ‘shoot
is shoot’. Als iemand echt onsportief is, kun je hem blijven bestraffen op basis van de regels over
wangedrag.  
 
3: Het is voor de verdedigende partij niet meer toegestaan om de vrije slag op een willekeurige plaats
in de cirkel te nemen.
Wat houdt dit in de praktijk in: de uitvoering van een uitslag (nadat de bal over de achterlijn is gegaan)
en een vrije slag na een overtreding door een aanvaller in de cirkel  is nu gelijk: de bal mag tot
maximaal 15 meter van de achterlijn naar voren worden verplaatst, evenwijdig aan de zijlijn.
 
4: In de nieuwe regel 13.7 is beschreven hoe er moet worden gehandeld als men fluit voor een
overtreding tijdens de uitvoering van een strafcorner.
Wat houdt dit in de praktijk in: regel 13.7 is een soort samenvatting van de straffen die je kunt
opleggen wanneer er tijdens de uitvoering van een strafcorner overtredingen worden gemaakt. Dat
zijn geen nieuwe regels, maar ze zijn handig bij elkaar gezet. Belangrijk uitgangspunt blijft: voorkomen
is beter dan fluiten (dus als je iets fout ziet gaan voordat de bal genomen is, kun je het gewoon nog
herstellen); maar áls je fluit, dan is het handig om de opties nu goed onder elkaar te hebben staan.
 
De letterlijke tekst van de nieuwe regel 13.7 is:
13.7  Straffen voor een overtreding tijdens het nemen van een strafcorner:
a. de aanvaller die de strafcorner neemt, heeft niet minstens één voet buiten het veld aan de grond: de strafcorner
wordt opnieuw genomen
b. voor een andere overtreding van de aanvaller die de strafcorner neemt: een vrije slag wordt toegekend aan het
verdedigende team
c. een verdediger komt over de middenlijn of over de achterlijn voordat de strafcorner is genomen: de strafcorner
wordt opnieuw genomen
d. een aanvaller komt in de cirkel voordat de strafcorner is genomen: de strafcorner wordt opnieuw genomen
e. voor een andere overtreding door de aanvallende partij: een vrije slag wordt toegekend aan het verdedigende
team.

5: In regel 13.10 zijn de situaties rond de strafbal opnieuw beschreven.  
Wat houdt dit in de praktijk in: Bij de strafbal zijn er twee straffen gewijzigd, maar in feite waren dat
straffen die de meeste scheidsrechters nog nooit hebben toegepast. Als de keeper een strafbal stopte
met een overtreding (dat kon met de huidige regels alleen maar zijn door ‘bolle kant’ te maken) kreeg
hij een strafdoelpunt tegen. In de praktijk zag je dit eigenlijk niet gebeuren.
Aan de andere kant kwam het wel eens voor dat de speler die een strafbal moest nemen uit zenuwen
de bal nam voordat er gefloten was. Dan was de enige mogelijke straf een vrije slag voor de
verdediging. Dit was een heel zware straf voor een moment van zenuwachtigheid.  
In beide gevallen is nu de straf: overnemen, tenzij. En dat ‘tenzij’ houdt in dat je bij al deze
overtredingen alleen een straf oplegt als de boosdoener er voordeel van heeft. Iemand die een bal te
vroeg neemt maar naast pusht, krijgt natuurlijk niet een tweede kans!
 
De letterlijke tekst van de nieuwe regel 13.10 is:
13.10 Straffen voor een overtreding tijdens het nemen van een strafbal:
a. de strafbal wordt genomen voordat het fluitsignaal is gegeven en er wordt een doelpunt gescoord: de strafbal
wordt opnieuw genomen
b. de strafbal wordt genomen voordat het fluitsignaal is gegeven en er wordt geen doelpunt gescoord: een vrije slag
wordt toegekend aan het verdedigende team
c. voor een andere overtreding van de aanvaller die de strafbal neemt: een vrije slag wordt toegekend aan het
verdedigende team
d. voor een overtreding van de doelverdediger inclusief het verplaatsen van één van zijn voeten voordat de bal is
gespeeld: de strafbal wordt opnieuw genomen
De doelverdediger die een doelpunt voorkomt en één van zijn voeten verplaatst voordat de bal is gespeeld,
krijgt bij de eerste keer een waarschuwing (groene kaart) en bij herhaling een tijdstraf (gele kaart).
Indien er een doelpunt wordt gescoord ondanks een overtreding van de doelverdediger, telt het doelpunt.
e. voor een overtreding door de verdedigende partij en er wordt geen doelpunt gescoord: de strafbal wordt opnieuw
genomen
f. voor een overtreding door een andere aanvaller dan de speler die de strafbal neemt en er wordt een
doelpunt gescoord: de strafbal wordt opnieuw genomen.
 
Het nieuwe spelreglement wordt momenteel opgesteld. De nieuwe boekjes worden begin september verwacht en dan zal het spelreglement op als pdf op de website worden geplaatst.  

Hoofdsponsor

Instagram