DSC_2315.JPG DSC_2353.JPG DSC_2403.JPG DSC_2568.JPG DSC_2577.JPG DSC_2686.JPG DSC_3553.JPG DSC_3588.JPG DSC_3600.JPG Soest  Jeugd.png Soest huldiging.png Soest Jeugd meisje.png Soest Jeugd nieuwe veld.png
Nieuws afbeelding bestuursmededeling 25 - 1

Vrijwilliger bij MHC Soest: VOG aanvragen!

Inleiding

 

Door een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te laten overleggen door onze volwassen vrijwilligers geeft de vereniging aan de leden, ouders van leden en vrijwilligers het signaal af sociale veiligheid belangrijk te vinden en hiervoor haar verantwoordelijkheid te nemen. Het is één van de maatregelen die het bestuur van een sportvereniging kan nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen.

Uit een verkregen verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bij MHC Soest: het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.

Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar op deze wijze willen we laten zien dat we de veiligheid van de leden, vrijwilligers en bezoekers serieus nemen.

Aan wie vraagt MHC SOEST een VOG?

Aan elke volwassen trainer,coach en manager die betrokken is bij een JJ team en/of Junioren team wordt een VOG gevraagd. Zij ontvangen via de verenigingsmanager een verzoek om de VOG aan te vragen.

Per 1 november 2018 is de nieuwe regeling betreft de VOG voor vrijwilligers ingegaan. Deze regeling geldt niet meer alleen voor vrijwilligers die werken met minderjarigen, maar voor iedere vrijwilliger die werkt met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Hieronder vallen bijvoorbeeld vrijwilligers die werken met (top)sporters en met mensen met een visuele en/of lichamelijke beperking.

Verklaring onderwerping Tuchtrecht

Tevens zal er binnenkort een verzoek uitgaan aan die coaches, managers en trainers die geen lid zijn van MHC Soest om zich te ‘onderwerpen’ aan het tuchtrecht van de NOC*NSF. Vrijwilligers die nu nog geen lid zijn van de vereniging kunnen niet vervolgd worden binnen het tuchtrecht van NOC*NSF. Vandaar dat het belangrijk is dat iedere vrijwilliger wordt verbonden aan de vereniging. Dit kan door middel van het tekenen van een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT). Op deze manier valt de teambegeleider/trainer onder het tuchtrecht en kan evt (grensoverschrijdend) gedrag worden getoetst aan het tuchtrecht.
De KNHB is samen met Lisa de procedure aan het uitrollen, nadere info volgt..

Procedure VOG

De procedure is eenvoudig:

De verenigingsmanager doet een aanvraag bij Justis - Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vervolgens krijgt de vrijwilliger een mail van Justis - Ministerie van Justitie en Veiligheid [email protected]"Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag”
De eenvoudige procedure wordt verder vooraf uitgelegd bij het verzoek van de verenigingsmanager.

Mocht je reeds in het bezit zijn van een VOG die niet ouder is dan 3 jaar dan kan je dat aangeven bij Maarten. Maarten ontvangt dan graag een kopie.

LET OP: Geen aanvraag gedaan binnen 30 dagen, dan kan je geen training meer geven of een team coachen/begeleiden.  Zo gauw je de aanvraag alsnog hebt gedaan kan je weer coachen/training geven etc.
Krijg je geen VOG/wil je geen VOG aanvragen dan geldt hetzelfde zoals hierboven.