DSC_2315.JPG DSC_2353.JPG DSC_2403.JPG DSC_2568.JPG DSC_2577.JPG DSC_2686.JPG DSC_3553.JPG DSC_3588.JPG DSC_3600.JPG Soest  Jeugd.png Soest huldiging.png Soest Jeugd meisje.png Soest Jeugd nieuwe veld.png
Nieuws afbeelding bestuursmededeling 4 - 5

2 Ledenvergaderingen op 27 mei ivm statutenwijziging

Op 27 mei a.s. staan er twee algemene ledenvergaderingen op het programma.

De eerste is de reguliere voorjaars ALV, met start om 20:00u en de volgende agenda:

 
1. Opening en punt van orde
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststelling notulen ALV 29 april 2020
4. Vaststelling contributies en begroting seizoen 2020/2021
5. Vaststelling hernieuwde statuten
6. Rondvraag
7. Afsluiting

Aangezien t.a.v. agendapunt 5 verwacht wordt dat het volgens de statuten vereiste quorum niet gehaald wordt, wordt deze ALV direct gevolgd door een tweede, buitengewone ALV met de volgende agenda:

 
1. Opening en punt van orde
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Definitieve vaststelling hernieuwde statuten
4. Rondvraag
5. Afsluiting

De relevante stukken staan inmiddels op de site, bij Documenten (achter de inlog).

Ook deze ALV zullen we ivm de Covid-19 maatregelen waarschijnlijk online via Zoom moeten houden. Daar zullen we kort voor de ALV een link voor uitsturen.

Het bestuur