DSC_2315.JPG DSC_2353.JPG DSC_2403.JPG DSC_2568.JPG DSC_2577.JPG DSC_2686.JPG DSC_3553.JPG DSC_3588.JPG DSC_3600.JPG Soest Jeugd.png Soest huldiging.png Soest Jeugd meisje.png Soest Jeugd nieuwe veld.png
Nieuws afbeelding TC nieuws 26 - 4

Hockey en Corona - nieuwe regels en richtlijnen -

We mogen weer. Nou ja, een beetje dan. We kunnen namelijk niet op de oude voet verder, waar we 9 maart gebleven waren. Om veilig en verantwoord te kunnen sporten, moeten we leren omgaan met een aantal nieuwe ‘spelregels’. Die hebben we hieronder voor u op een rijtje gezet. Ga er even voor zitten. Dit zijn geen vrijblijvende richtlijnen. Het is - voorlopig - de nieuwe werkelijkheid waar we ons bij MHC Soest allemaal aan te houden hebben.


Dit document is opgesteld met één doel: zorgen dat we weer veilig kunnen sporten. De inhoud, komt niet uit de lucht vallen. Het is samengesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM, het rijk, NOC*NSF en de KNHB, aangepast op de omstandigheden en het complex van onze club.


Dit is - we stipten het net al even aan - geen vrijblijvend document. Het zijn regels waar we ons allemaal aan zullen moeten houden om veilig en verantwoord te kunnen sporten.


Wie mag er het veld weer op?

Kinderen tot en met 12 jaar (Welpen, Kabouters, Jongste Jeugd en de D-teams) mogen volop trainen. De 1,5-meter regel is voor hen (op het veld) niet van toepassing. Onderlinge wedstrijden zijn toegestaan. Wedstrijden tegen andere clubs, uit of thuis, niet. Dat laatste omdat we nu eenmaal thuis blijven en niet onnodig reizen.


Jeugdspelers van 13 tot en met 18 jaar (C-, B- en A-junioren) mogen ook weer trainen. Voor hen geldt de 1,5-meter WEL. Trainen kan dus alleen zonder fysiek contact of fysieke duels. Dat is een beperking (glas half leeg) maar ze mogen in elk geval weer aan de slag (glas half vol)


Geldt die 1,5-meter ook voor de trainers?

Voor trainingen van spelers ouder dan 12 jaar, geldt dat de trainers de 1,5-meter regel zo strikt mogelijk hanteren. Zowel onderling als ten opzichte van hun spelers, op en buiten het veld. Fysiek contact tussen speler en trainer wordt vermeden.


Bij spelers tot 12 jaar (die onderling de 1,5-meter niet hoeven te hanteren) hebben trainers iets meer ruimte. In beginsel wordt de 1,5-meter regel zo veel en zo goed mogelijk gehanteerd. Maar als de interactie tussen trainer en speler daar om vraagt, kan daarvan worden afgeweken. Fysiek contact tussen speler en trainer wordt vermeden.


Wanneer kan ik weer trainen?

We mogen vanaf woensdag 29 april het veld weer op. Daarvoor is een nieuw trainingsschema ontwikkeld. Dat is (of wordt op korte termijn) gepubliceerd. Over dat trainingsschema verderop meer. In vogelvlucht komt het neer op het volgende:

 • De JJ-carrouseltrainingen starten op de gebruikelijk dagen en tijdstippen. De 6-tallen hebben woensdag 29 april de primeur. Donderdag 30 april trainen de 3-tallen. Dinsdag 5 mei gaan ook de 8-tallen weer van start.
 • De D-junioren starten woensdag 29 april. Voor deze teams geldt het aangepaste trainingsschema.
 • Op zondag 3 mei starten de kabouters en de welpen weer, op de gebruikelijke tijd.
 • De week daarop, vanaf maandag 4 mei, starten de trainingen voor de C-, B- en A-junioren. ook voor deze teams gelden aangepaste trainingstijden.

Gaan we verder waar we 7 maart waren gebleven?

Nee, zeker niet. De huidige situatie vraagt om andere regels en omgangsvormen. Social distancing en extra nadruk op hygiëne zijn daarbij de belangrijkste. Die gelden óók op en rond het veld.


Handen wassen voor het trainen?

Jazeker! En ook als je na de training thuiskomt. Voor de trainers is er op elk veld desinfecterende handgel of zeep beschikbaar.


Is er vanuit de club toezicht op naleving van die regels door spelers en trainers?

Ja, die is er. Elke training is voorlopig omgeven met strikte maatregelen. Die zijn noodzakelijk voor de veiligheid en gezondheid van uw kinderen, onze trainers en vrijwilligers. 


Om de besmettings- en verspreidingsrisico’s zoveel mogelijk te beperken, mag slechts een kleine groep niet-spelers of trainers het complex op. In ons geval is dat beperkt tot leden van het bestuur, leden van de Commissie Hockeyzaken (TC) en de verenigingsmanager. Als er wordt getraind zal minimaal één van hen op het complex aanwezig is. Hij of zij houdt toezicht op naleving van de maatregelen.


Hij of zij is de dienstdoende ‘Corona verantwoordelijke’ zoals vereist in de protocollen van de KNHB en NOC/NSF.


Geldt het ‘oude’ trainingsschema?

Nee, dat wordt vervangen door een nieuw schema (A- B- en C- en D junioren). Dat is of wordt op korte termijn gepubliceerd. Voor jongste jeugd, de kabouters en welpen (zondagochtend-training) verandert er wat dat betreft niets.


Let op: het nieuwe trainingsschema kan om technische redenen niet op de gebruikelijke manier op de website en via LISA gepubliceerd worden. Het wordt als een PDF verspreid via de website en mail. U vindt het HIER


Waarom zijn de trainingstijden aangepast?

In ‘de goede oude tijd’ liepen de trainingstijden op alle velden meestal parallel: op een vast tijdstip op elk veld 2 teams er af en 2 teams er op. Die wisselmomenten zorgden voor piekdrukte. Dat is in de 1,5-meter realiteit een ongewenste situatie. Daarom is het wisselmoment uitgesmeerd over een periode van 20 minuten.


Voorbeeld oude situatie:

 • op alle velden eindigt én begint een training om 19:00 uur.

Voorbeeld nieuwe situatie:

 • veld 1: de training eindigt om 18:20 uur, de volgende start om 18:50 uur
 • veld 2: de training eindigt om 18:30 uur, de volgende start om 19:00 uur
 • veld 3: de training eindigt om 18:40 uur, de volgende start om 19:10 uur.

Trainingen beginnen dus niet meer op alle velden op hetzelfde tijdstip. Er zit bovendien op elk veld 20 á 30 minuten wisseltijd tussen het eind van de ene en de start van de volgende training. Zo verminderen we de piekdrukte.


Traint elk team 2x per week?

Nee. Voorlopig starten we op met 1 training per team per week. In principe is dat de ‘eerste training’, oftewel de training die door de club(trainer) wordt verzorgd. Ook eerstelijn teams trainen voorlopig 1x per week.


Waarom vervalt de ‘tweede training’?

Door de aangepaste trainingstijden en de wisseltijd tussen trainingen op hetzelfde veld, hebben we beperkt veldcapaciteit. Daarnaast schrijft het protocol voor dat bij élke training (dus ook de tweede trainingen) een toezichthouder aanwezig moet zijn. Ook wat dat betreft lopen we tegen capaciteitsproblemen op.


Mag ik als coach (vader/moeder) met mijn team gaan trainen?

Hoe graag we die ruimte ook zouden bieden: dat is momenteel niet toegestaan. Als ouder mag u het complex sowieso niet op. Daarnaast geldt ook voor deze training dat de ‘Corona verantwoordelijke’ aanwezig moet zijn. Die capaciteit is beperkt.


Mag ik als vader/moeder de training bekijken?

Helaas niet. Het complex is voor ouders voorlopig ‘verboden terrein’. Hierop zijn géén uitzonderingen mogelijk.


Hoe moet dat dan met halen en brengen van Welpen, kabouters en Jongste Jeugd?

U brengt uw kind via de ingang van het Heezerlaantje. Daar wordt het opgevangen door zijn/haar trainer(s). Die begeleidt uw kind naar het trainingsveld.


Ophalen na de training doet u via de Bosstraat. U mag het complex niet op en wacht op de parkeerplaats op uw kind, op 1,5 m afstand tot andere ouders. De trainer(s) brengt uw kind direct na afloop van de training naar die uitgang en draagt het daar aan u over.


En hoe zit dat met jeugdleden die zelf naar het complex fietsen of lopen?

Zij komen het complex op via de ingang aan het Heezerlaantje. Zij parkeren hun fiets bij het veld waar ze training hebben.

 • Train je op veld 1? Zet je fiets dan in de ‘gewone’ fietsenstalling
 • Train je op veld 2? Zet je fiets dan achter de dug outs.
 • Train je op veld 3? Zet je fiets dan aan de voet van de 'heuvel'.

Als je training is afgelopen, verlaat je het complex volgens de ‘5 Minuten Regel’ via de entree aan de Bosstraat.

Wat is de "5  Minuten Regel”?

De "5 Minuten Regel” houdt in:

 • dat je 5 minuten voordat je training begint het complex op mag (niet eerder)
 • dat je 5 minuten nadat je training is afgelopen, het complex weer af moet zijn.
 • dat het complex dicht gaat zodra de training begint. Kom dus NIET TE LAAT!

Klinkt erg onvriendelijk en vooral ongezellig. Geloof ons: zo is het niet bedoeld. Het is voorlopig noodzakelijk om de drukte en groepsvorming op het complex zoveel mogelijk te beperken.


Hou vooraf rekening met die 5 Minuten Regel. Zorg dat je niet te vroeg bij de poort van het Heezerlaantje arriveert. We zien daar liever geen groepsvorming. Als je moet wachten voor je het complex op mag, hou dan 1,5 meter afstand.


Geldt de 5 Minuten Regel voor iedereen?

De 5 Minuten Regel geldt voor alle D-, C-, B- en A-teams.


Voor de welpen, kabouters, 3-, 6- en 8-tallen is er een aangepaste versie: de 15 Minuten Regel - zelfde regel, maar dan met 15 minuten ruimte ipv 5.


Voor trainers geldt de 5 Minuten Regel uiteraard niet.


Blijven de carrouseltrainingen voor de 3-, 6- en 8-tallen?

Ja, maar in aangepaste vorm. Tot op heden werd de carrousel gedraaid op 1 veld. Voortaan splitsen we de groep en draaien we de(zelfde) carrousel verspreid over 2 velden (Veld 1 en Veld 2) als het aantal deelnemers daar aanleiding toe geeft. Op deze manier voorkomen we teveel drukte op het veld. 


Ook nieuw: de kinderen worden niet ‘random’ in groepjes opgedeeld, maar trainen met hun teamgenoten.


Hoe zit het met de keepers en de keepertraining?

Voor het moment vervalt voorlopig de keeperstraining. Dat heeft vooral te maken met het feit dat met name jeugdspelers vaak niet in staat zijn zichzelf in het pak 'te hijsen'. De trainers mogen daarbij momenteel niet helpen.


Voor de teamtrainingen geldt: keepers die hun bescherming zelfstandig kunnen aan- en uittrekken kunnen als keeper deelnemen aan de training. Keepers die dat niet kunnen, kunnen wel als veldspeler meetrainen maar niet als keeper.


Geheel in tegenstelling tot zoals het hoort: de keeper mag bij het aan- en uittrekken van zijn bescherming en bij het in- en uitruimen van zijn keeperstas NIET geholpen worden door een trainer of medespeler.


Tot wanneer zijn deze aangepaste regels geldig?

Wisten we het maar… We hopen uiteraard dat de strijd tegen het virus zo voorspoedig verloopt dat we binnenkort meer bewegingsvrijheid krijgen. Wellicht kunnen we dan vaker trainen, kunnen de senioren hun stick afstoffen en kunnen we wie weet zelfs een poffertjestoernooi organiseren. Dat ligt (om misverstanden te voorkomen) niet aan ons. Het ligt aan de ruimte die de overheid biedt binnen de geldende lockdown.


Tot het zover is blijven deze regels van kracht. Uiteraard houden we de ontwikkelingen in de gaten. Mocht er aanleiding zijn om e.e.a. aan te passen, dan zullen we dat doen. U bent de eerste die het hoort zodra dat actueel is.


In vogelvlucht:

 • De poort aan de Bosstraat is voorlopig alleen uitgang
 • De poort aan het Heezerlaantje is voorlopig (de enige) ingang
 • Er geldt een aangepast trainingschema
 • Alleen ‘clubtrainingen’, geen (tweede)training door ouders of jeugdleden
 • Jongste Jeugd en D-junioren starten 29 april met trainen
 • C-, B- en A-junioren starten in de week van 4 mei

Waar moet ik als ouder of als speler verder rekening mee houden?

 • het complex is (en blijft) op slot en gaat (alleen voor spelers en trainers) open tijdens trainingsuren
 • ouders mogen het complex niet betreden. Ook niet ‘even’.
 • U kunt bij de tijdelijke ingang aan het Heezerlaantje NIET parkeren. We vragen u dringend om dit niet te doen, om overlast voor de aanwonenden te voorkomen.
 • als uw kind(eren) worden gebracht door de BSO, opa’s of anderen, licht deze dan aub in over de tijdelijke ingang.

Spelregels voor spelers (alle leeftijden)

 • het clubhuis (boven én beneden) is gesloten.
 • je kunt geen gebruik maken van het toilet. Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet en was je handen.
 • de dug out is 'verboden terrein' en is alleen in gebruik als het regent. Niet om te schuilen, maar om je tas/jas/etc droog op te hangen. Volg wat dat betreft de aanwijzingne van je trainer(s)
 • kom niet te vroeg maar wél op tijd
 • neem je eigen gevulde(!) bidon mee. De buitenkraan is afgesloten.
 • de EHBO kist en icepacks zijn ondergebracht in de witte container. Het ‘dienstdoende’ lid van de Commissie Hockeyzaken heeft toegang tot die container
 • Keeper? Als je keeperstas in je locker ligt, kun je voor je eerstvolgende training ophalen. Daarna neem je de keeperstas mee naar huis.
 • Als je niet komt trainen zeg je af bij je trainer of coach. Dat doe je normaal gesproken altijd al, maar in deze periode is dat absoluut verplicht
 • je volgt de aanwijzingen van de trainer of corona-verantwoordelijk strikt en meteen op
 • Spelers mogen alleen eigen materiaal aanraken, zoals stick en bidon
 • Er wordt getraind zonder hesjes. Neem een eigen hesje of een donker en een licht shirt mee
 • Het is voor iedereen verboden om je neus te ledigen en/of te spugen op het veld
 • Ballen worden alleen door trainer aangeraakt, spelers raken de bal alleen met de stick aan
 • Ander trainingsmateriaal zoals bijvoorbeeld pilonnen/hoedjes wordt alleen door trainer aangeraakt.

Wat verder belangrijk is om te weten:

 • trainers en vrijwilligers die op het complex zijn, respecteren de 1,5-meter regel
 • het trainingsmateriaal (ballencontainer, hoedjes etc) wordt dagelijks gedesinfecteerd
 • van spelers vanaf 13 jaar wordt verwacht dat zij de 1,5-meter regel hanteren. Voor, tijdens en na de training. We rekenen daarbij op persoonlijke verantwoordelijkheid maar zullen niet aarzelen in te grijpen als dat noodzakelijk mocht zijn.

Uiteraard gelden ook deze regels:

 • je traint niet als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,benauwdheid of koorts;
 • je traint niet als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je sporten en naar buiten
 • je traint niet als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schudt geen handen en geen high-fives

Tot slot

We hadden niets liever gedaan dan op woensdag 29 april het slot van het hek halen en lekker met z’n gaan hockeyen. Helaas is de realiteit anders. Die dwingt ons voorzichtig te zijn en maatregelen te treffen die 2 maanden geleden lachwekkend zouden hebben geklonken. Bij elke stap die we zetten staat de gezondheid van uw kinderen en van u als ouders voorop.

Dit protocol is gepubliceerd op 26 april.

Laatste revisie: 28 april


PS Je zou het in alle corona-commotie bijna vergeten, maar we waren bezig met een competitie. Inmiddels heeft de KNHB besloten daar een punt achter te zetten. Klik HIER voor meer info


PPS Voor het hockeyspecifiek protocol KNHB, klik hier


PPPS Voor het sportprotocol NOC*NSF , klik hier