DSC_2315.JPG DSC_2353.JPG DSC_2403.JPG DSC_2568.JPG DSC_2577.JPG DSC_2686.JPG DSC_3553.JPG DSC_3588.JPG DSC_3600.JPG Soest  Jeugd.png Soest huldiging.png Soest Jeugd meisje.png Soest Jeugd nieuwe veld.png
Nieuws afbeelding bestuursmededeling 7 - 5

ALV - WOENSDAG 27 MEI

Op 27 mei a.s. staat de reguliere ALV op het programma.

De agenda is grotendeels zoals gebruikelijk en heeft betrekking op de begroting en contributies voor het volgende hockeyseizoen. Maar ook bij deze ALV een aantal bijzondere onderwerpen:

Allereerst de definitieve vaststelling van de gemoderniseerde statuten waar de leden in de ALV van april al in eerste aanleg hun input op hebben gegeven.

Bovendien om elkaar nogmaals te kunnen spreken over de huidige Covid-19 situatie, de impact daarvan en de maatregelen die we nemen. En voor zover mogelijk ook een vooruitblik op het nieuwe seizoen '20-'21 met bijzondere aandacht voor de financiĆ«n.


De agenda is dan als volgt:

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen

3a. Covid-19 update, outlook voor seizoen 2020/2021

3b. Belangrijke overige updates, waaronder update renovatie veld 3 en aanleg vierde veld

4. Definitieve vaststelling hernieuwde statuten

5. Begroting 2020/2021

6a. Vaststelling contributies 2020/2021

6b. Vaststelling automatische jaarlijkse indexering contributies

7. Rondvraag

8. Sluiting

De bijbehorende stukken staan op de site bij Documenten (achter de inlog).

Ook deze ALV zullen we ivm de Covid-19 maatregelen waarschijnlijk online via Zoom moeten houden. Daar zullen we kort voor de ALV een link voor uitsturen.

Het wettelijk kader is recentelijk verruimd: per Koninklijk Besluit en publicatie daarvan in het Staatsblad is de tijdelijke wet op grond waarvan digitale algemene vergaderingen kunnen worden gehouden en op grond waarvan de besluitvorming daarin rechtsgeldig is (zelfs als de statuten niet in de mogelijkheid van een digitale AV en besluitvorming daarin voorzien), op 24 april jl in werking getreden. Zie voor meer informatie Staatsblad - Koninklijk Besluit en Staatsblad - Koninklijk Besluit incl. para grafen en artikelen en ook KNHB - Richtlijn voor besluitvorming binnen de vereniging ivm maatregelen COVID-19