DSC_2315.JPG DSC_2353.JPG DSC_2403.JPG DSC_2568.JPG DSC_2577.JPG DSC_2686.JPG DSC_3553.JPG DSC_3588.JPG DSC_3600.JPG Soest  Jeugd.png Soest huldiging.png Soest Jeugd meisje.png Soest Jeugd nieuwe veld.png
Nieuws afbeelding bestuursmededeling 4 - 4

extra ALV - WOENSDAG 29 APRIL

Op 29 april a.s. staat er een extra ALV op het programma.

Deze is al tijdens de vorige ALV in het leven geroepen om het mogelijk te maken om de statuten - die nodig aan modernisering toe waren/zijn - in hun nieuwe vorm vast te kunnen stellen. Daar zijn normaal gesproken 2 ALV's voor nodig: de ALV in april en die in juni.

Maar er zijn ook 2 andere redenen om een extra ALV in het leven te roepen:

In de eerste plaats om elkaar te kunnen spreken over de huidige Covid-19 situatie, de impact daarvan en de maatregelen die we nemen. Er is vooral gelegenheid om hier vragen over te stellen.

En in de tweede plaats om een mandaat te krijgen om een deel van de accommodatievoorziening vrij te gaan spelen voor investering in led en mogelijk ook zonne-energie.

De agenda is dan als volgt:

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Covid-19 update, impact, NOC-NSF/KNHB perspectief en maatregelen

4. Vaststelling hernieuwde statuten

5a. Besluit inzet accommodatievoorziening voor ledverlichting en zonne-energie

5b. Belangrijke overige updates, waaronder update renovatie veld 3 en aanleg vierde veld

6. Rondvraag

7. Sluiting

We streven ernaar de relevante stukken medio april op de site te plaatsen (achter de inlog).

Deze ALV zullen we vanwege de Covid-19 maatregelen hoogstwaarschijnlijk online via Zoom moeten houden. Daar zullen we kort voor de ALV een link voor uitsturen.