DSC_2315.JPG DSC_2353.JPG DSC_2403.JPG DSC_2568.JPG DSC_2577.JPG DSC_2686.JPG DSC_3553.JPG DSC_3588.JPG DSC_3600.JPG Soest Jeugd.png Soest huldiging.png Soest Jeugd meisje.png Soest Jeugd nieuwe veld.png
Nieuws afbeelding bestuursmededeling 25 - 9

ALV di 29 oktober 2019 plus ideeenwedstrijd!

Beste leden, 

allen van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 29 oktober 20.00 uur aanstaande. Met speciale aandacht voor agenda punten 8 en 11. 

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ALV 22 mei 2019
 4. Jaarverslag 2018-2019
 5. Financieel verslag boekjaar 2018-2019
 6. Verslag kascommissie
 7. Decharge bestuur
 8. Pitch
 9. Aftreden Ruud Ootes als penningmeester
 10. Aanstellen Richard Mot als penningmeester
 11. Besluit MHC Soest 100% rookvrije accommodatie
 12. Rondvraag
 13. Afsluiting

Benodigde stukken zullen via de documentenbibliotheek gedeeld worden. 

Toelichting:

Punt 8: 

we sluiten het boekjaar 2018-2019 af met een mooi positief saldo. Dat wil het bestuur grotendeels laten terugvloeien in het eigen vermogen en/of in de accommodatievoorziening. Maar omdat het uiteindelijk het geld van ons allen is, lijkt het ons een goed idee om de leden te vragen een voorstel in te dienen hoe een deel ervan besteed zou kunnen worden: doe mee aan de idee├źnwedstrijd!

  
-  Alle leden kunnen individueel of per groep een voorstel indienen tot en met 11 oktober 
-  Uit alle voorstellen worden de beste 3 voorafgaand aan de ALV geselecteerd.
-  De ALV kiest voor het beste voorstel dat de indieners kunnen gaan uitvoeren.
-  De winnaar(s) moet(en) dus wel echt de kar gaan trekken.
-  We stellen een plafond in van 5.000 euro
-  Inhoudelijke criteria: moet vooral passen binnen de gedachte van de familieclub, dus voor alle leden, voor alle leeftijdcategorie├źn.
-  De 3 finalisten geven tijdens de ALV een pitch van 1 minuut met 4 minuten vraag en antwoord erachteraan.
-  Het inschrijfformulier vind je als bijlage bij dit nieuwsbericht.


Punt 11: 

Op basis van de maatschappelijke tendens, concrete verzoeken uit de ALV van 22 mei jl. en wettelijke kaders, stelt het bestuur voor om de accommodatie met ingang van het nieuwe veldseizoen 100% rookvrij te maken. Onze argumentatie: rookvrij sporten; voorbeeldgedrag laten zien voor onze jeugd, juist omdat sport deel uitmaakt van een gezonde leefstijl. Het zou nadrukkelijk gaan om een rookverbod op onze accommodatie, iets dat we ook in ons huishoudelijk reglement op zouden moeten nemen.