DSC_2315.JPG DSC_2353.JPG DSC_2403.JPG DSC_2568.JPG DSC_2577.JPG DSC_2686.JPG DSC_3553.JPG DSC_3588.JPG DSC_3600.JPG Soest  Jeugd.png Soest huldiging.png Soest Jeugd meisje.png Soest Jeugd nieuwe veld.png
Nieuws afbeelding bestuursmededeling 3 - 9

contributie inning seizoen 2020-2021

Beste leden,

Het hockeyseizoen staat gelukkig weer op het punt van beginnen, de trainingen zijn gestart. De oefenwedstrijden zijn gespeeld

Dat betekent ook dat het weer tijd wordt om de contributienota's te gaan versturen. Net als de afgelopen jaren verloopt de inning weer via Clubcollect.

Maak je geen betaalkeuze binnen twee weken dan betekent dat je automatisch ‘’kiest’ voor automatische incasso in drie termijnen. Dit is namelijk voor ingesteld. De keuze heeft MHC Soest/Clubcollect dus al voor je gemaakt. Let wel op dat je dan per termijn 1 EURO extra betaald (conform voorgaande jaren). Wil je niet in termijnen betalen maar in één keer dan kan je via het meegezonden betaalverzoek dit instellen en betaal je dus niets extra.

In het verleden bleek namelijk dat veel leden geen keuze maakten en er daarom niet (tijdig) werd betaald.

Ook worden de leden geïnformeerd over de ingeplande automatische incasso door middel van een vooraankondiging.Via dit bericht kunnen leden zelf hun contactgegevens en/of rekeningnummer wijzigen of toevoegen.

Let op de mails van Clubcollect gaan alleen naar het eerste mail adres zoals in Lisa bekend. Helaas niet naar meerdere mailadressen als die bekend zijn in Lisa. 

De contributiebedragen staan op de website en zijn onveranderd tov vorig seizoen. De contributie bestaat uit lidmaatschap en een accomodatiebijdrage (EUR 25). Deze is voor een bijdrage aan (nieuwe) kunstgrasvelden en aanpassingen aan het clubhuis etc.
Nieuwe leden betalen inschrijfgeld van EUR 25. Ook voor de leden die als kabouter of welp zijn begonnen en nu in een team spelen wordt EUR 25 inschrijfgeld geïncasseerd.
MHC Soest kent geen aparte zaalhockeycontributie en deze is dan ook opgenomen in de contributie. Ieder lid wordt de mogelijkheid geboden om te zaalhockeyen, speel je geen zaalhockey dan kan er geen restitutie plaatsvinden van een bedrag.

Wederom in dit seizoen is dat 1e lijnteams EUR 65 meer contributie betalen dan breedte teams, dit is besloten in de ALV van juni 2018.

Heeft u geen mail ontvangen van Clubcollect dan is er wellicht op een ander mailadres (van een ander familielid) een mail ontvangen. Wilt u de factuur op een ander email adres of er is geen mail ontvangen met de link stuur dan een mail naar [email protected]


Sportieve groet,

 

Het Bestuur van MHC Soest