DSC_2315.JPG DSC_2353.JPG DSC_2403.JPG DSC_2568.JPG DSC_2577.JPG DSC_2686.JPG DSC_3553.JPG DSC_3588.JPG DSC_3600.JPG Soest  Jeugd.png Soest huldiging.png Soest Jeugd meisje.png Soest Jeugd nieuwe veld.png
Nieuws afbeelding bestuursmededeling 28 - 9

ALV ma. 29 oktober (let op nieuwe datum!)


(WEDEROM AANGEPASTE DATUM!)

Graag nodigen wij alle leden uit voor de komende Ledenvergadering op 

MAANDAG 29 oktober 2018

De vergadering start om 20.00 uur. Hieronder de agenda. Stukken staan achter inlog op de website onder het kopje Club > Documenten.

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ALV 13 juni 2018
4. Jaarverslag 2017-2018
5. Financieel verslag boekjaar 2017-2018
6. Verslag kascommissie
7. Peiling mening inzake opnemen kosten tenue in contributie
8. Besluit bestuursreglement 'alcohol in sportkantines'
9. Afscheid Nivius
10. Rol vertrouwenspersoon
11. Rondvraag
12. Afsluiting

Het bestuur