DSC_2315.JPG DSC_2353.JPG DSC_2403.JPG DSC_2568.JPG DSC_2577.JPG DSC_2686.JPG DSC_3553.JPG DSC_3588.JPG DSC_3600.JPG Soest  Jeugd.png Soest huldiging.png Soest Jeugd meisje.png Soest Jeugd nieuwe veld.png
Nieuws afbeelding TC nieuws 11 - 9

De “2e training” - alles op een rijtje

Hoewel we het er hier (hier en hier) ook al over hadden, blijkt er toch nog wat onduidelijkheid te bestaan over de zogenaamde "tweede training”. Daarom hieronder alles nog even op een rijtje.

  • De club verzorgt voor alle "breedte teams” 1x per week een training. De club regelt de trainer en ziet toe op de kwaliteit van die training.

  • Vanaf de D-lijn is elke training een teamtrainingen. Voor de 3-, 6- en 8-tallen bestaat die eerste training uit een carrouseltraining. Die training is primair gericht op het aanleren en inslijpen van techniek.

  • De club probeert alle teams in de D-lijn (meisjes én jongens) 2 trainingen per week aan te bieden. De eerste wordt (net als voor elk ander team) per definitie verzorgd door de club. De tweede wordt in principe verzorgd door ouders. Als er voor een D-team geen ouders beschikbaar, doet de club zijn uiterste best ook voor die tweede training een trainer te verzorgen. Dat is dit jaar gelukt. Dat we voor de D-lijn deze aanpak kozen, heeft te maken met het feit dat de D-leeftijd een belangrijke periode is in de ontwikkeling als hockeyer.

  • Alle eerste lijnteams krijgen 2 keer per week een clubtraining. Soms worden die trainingen verzorgd door een vader of een moeder - dat laatste altijd in nauw overleg met de club. Zoals u waarschijnlijk weet, betalen spelers in de eerste lijnteams een hogere contributie.

  • De "2e training” voor breedteteams wordt door de club gefaciliteerd zoveel als we kunnen: veld, materiaal, licht, oefeningen - het is allemaal beschikbaar. Voor die tweede trainer moet het team echter zelf zorgen.

  • In uitzonderlijke omstandigheden, kunnen we van deze uitgangspunten afwijken.
Nu we de uitgangspunten op een rijtje hebben, komen we toe aan de onduidelijkheden (voor zover die er nu nog zijn) en de antwoorden op een paar veelgestelde vragen.

Er zijn de ouders die een jeugdspeler hebben benaderd met de vraag of die het team van hun kind(eren) de 2e training wil geven. Daar hebben we uiteraard geen enkel probleem mee. Als de betreffende jeugdspeler een vergoeding in het vooruitzicht wordt gesteld, dan dient die echter door de ouders zelf betaald te worden.

Als u wat dat laatste betreft een richtlijn zoekt (en om alle Indianenverhalen uit de wereld te werken): de jeugdtrainers die onder de verantwoordelijkheid van de TC vallen en door ons niet alleen betaald worden, maar ook opgeleid en begeleid, verdienen tussen de €5 en de €7,50 per training.

Als u overweegt een jeugdlid te betalen voor het geven van (2e) training: ons ‘gilde’ jeugdtrainers, bestaat uit bijna 40 A- en B-junioren. Er zijn er die best een uurtje extra training willen, mits dit past in hun (studie)agenda.

Wat betreft het zelf benaderen van trainers voor de tweede training: overleg met de TC voordat u met die potentiële trainer afspraken maakt, is uiteraard vanzelfsprekend. We hebben graag zicht op wie er voor onze jeugdleden staat. Dat geldt niet alleen voor iemand van ‘buiten’ de club.

Als u zich afvraagt of er nog ruimte is op de velden: die is er maar de agenda begint ‘dicht te slibben’. Dus al u een 2e training wilt organiseren, dan adviseren we u daar niet al te lang mee te wachten.

Als u nog vragen heeft, richt u die dan rechtstreeks tot [email protected] Dat is ook het aangewezen mail-adres als u een trainer uit ons gilde wilt benaderen.

Als u een veld wilt reserveren voor een tweede training, neemt u dan contact op met onze verenigingsmanager Maarten Nooitgedacht: [email protected]