DSC_2315.JPG DSC_2353.JPG DSC_2403.JPG DSC_2568.JPG DSC_2577.JPG DSC_2686.JPG DSC_3553.JPG DSC_3588.JPG DSC_3600.JPG Soest  Jeugd.png Soest huldiging.png Soest Jeugd meisje.png Soest Jeugd nieuwe veld.png
Nieuws afbeelding TC nieuws 2 - 7

FAQ teamindeling jeugd

1) Wat is een breedteteam?
Als je niet in een selectieteam (D1, C1, B1 of A1) bent ingedeeld kom je in een breedteteam. In de Jongste Jeugd bestaat er geen onderscheid tussen selectie- en breedteteams.

2) Wat is het verschil tussen een selectieteam en een breedteteam?
Een selectieteam traint minimaal 2x per week olv (veelal) een door de club ingehuurde professional. Een breedteteam krijgt 1 keer per week een door de club georganiseerde traIning. Voor de coaching geldt hetzelfde: bij selectieteams door de club verzorgd, bij breedteteams doen we een beroep op ouders. Bij selectieteams gelden bovendien strengere regels wat betreft trainen, aanwezigheid, motivatie, houding etc.

3) Kunnen we als breedteteam ook twee keer in de week trainen?
Ja, leuk! Als het organisatorisch ook maar even kan, stelt de club met plezier veld, licht en materiaal beschikbaar. De (tweede) trainer echter, moet je als team zelf verzorgen. Omdat die training wordt gehouden onder de verantwoordelijkheid van de club, horen we wel graag wie de training gaat verzorgen.

4) Betaalt een speler in een breedteteam net zoveel contributie?
Nee, een speler in een selectieteam betaalt een toeslag van €65.

5) Worden de breedteteams op sterkte ingedeeld? Kortom, is de C2 sterker dan de C4 of de 8E4 sterker dan de 8E6?
Ja en nee. Het hangt af van de leeftijdscategorie en de omvang van de lijn. 

Bij 3- en 6-tallen: er wordt niet ingedeeld of geselecteerd op wat dan ook. Het is een gezellige mix van fanatieke hockeyers en kinderen die (op dit punt in hun leven) een voorbij fladderende vlinder interessanter vinden dan het scoreverloop en de uitslag.

Bij 2e jaar 6-tallen en 8-tallen: er wordt niet ingedeeld op sterkte of talent. In de 8-tallen mogelijk wel op motivatie. Als de lijn groot genoeg is, maken we een onderscheid tussen de hockeyers die vrijdagavond met hun stick naar bed gaan en de spelers die de sociale aspecten van hockey al vroeg ontdekken.

Behoor je tot beide categorieën, dan scharen we je vooralsnog onder de fanatiekelingen.

We streven er naar de fanatieke hockeyers bij elkaar in te delen. Er wordt zoals gezegd niet geselecteerd op sterkte. Dus als er teveel fanatiekelingen zijn voor één team, creëren we meerdere gelijkwaardige teams en hebben we een 8E1 die net zo sterk/goed is als de 8E2. Omdat ook fanatieke hockeyers graag met hun vriendjes/vriendinnetjes in hetzelfde team spelen, proberen we ook daar rekening mee te houden.

Bij de D-jeugd: hier wordt geselecteerd volgens de (nieuwe) richtlijnen van de KNHB. Dat betekent dat we een D1 samenstellen op basis van sterkte. Daarachter formeren we clusters met gelijkwaardige teams. Afhankelijk van de omvang van de lijn kan dat bijvoorbeeld een cluster zijn van een gelijkwaardige D2, D3 en D4 plus een cluster van een gelijkwaardige D5 en D6. Behalve bij de D1, zijn de cijfers achter de D (net als bij de 8E) dus misleidend: de D2 is in dit voorbeeld net zo sterk als de D4.

Het liefst zouden we die teams omschrijven met kleuren (D-geel, D-wit etc) om alle discussie de kop in te drukken, maar dat kunnen de systemen niet aan 

Bij de C, B en A-jeugd: Hier wordt geselecteerd. Er is een selectieteam met daarachter breedteteams. Aard, opbouw en omvang van de teams kan per lijn verschillen.

6) Waarom maken jullie in de 8-tallen een scheiding tussen de meer en minder gemotiveerde spelers?
Dit is misschien wel de meest lastige spagaat waar je als TC mee te maken krijgt. Er wordt vaak op gewezen dat bij een mix de minder fanatieke hockeyer zich kan optrekken aan de fanatiekere hockeyer. Zeker op jonge leeftijd. Bij die stelling plaatsen we twee kanttekeningen.

Ten eerste wordt hierbij het belang van de fanatieke, gemotiveerde spelers ondergeschikt gemaakt aan dat van de minder, niet of ‘anders’ gemotiveerde speler. Een gemotiveerde speler voelt zich meestal (ook op die leeftijd) het meest thuis in een team met spelers die minstens zo gedreven zijn als hij/zij. Sterker nog: het komt vaak voor dat een speler zijn aangeboren motivatie verliest (en soms zelfs de interesse in hockey) als hij/zij is omringd door ‘dromers’ die (letterlijk) heel anders in het veld staan.

De tweede kanttekening is dat we in de praktijk zien dat het ‘optrekken’ aan spelers met andere kwaliteiten wel effectief kan zijn als het gaat om techniek, tactiek en bijvoorbeeld inzet of beleving, maar niet of nauwelijks op intrinsieke motivatie - die moet vanuit de speler zelf komen. De invloed van de omgeving is in dat traject beperkt.

7) Waarom gelijkwaardige breedteteams in de D-lijn?
Hiermee volgen we de nieuwe richtlijnen van de KNHB. De bond is er van overtuigd (en daarin volgen we hen) dat spelers zich aan elkaar kunnen optrekken. Ook hier echter geldt dat motivatie/inzet een belangrijke rol speelt. De gelijkwaardigheid zit ‘m dan ook meestal niet in sterkte of inzicht, maar vooral in motivatie en inzet.

8) We zijn een familieclub. Waarom zijn er überhaupt selectieteams?
We zien onszelf graag als familieclub waar gezelligheid een belangrijke rol speelt. Tegelijkertijd: we zijn een sportvereniging. We hebben gezelligheidshockeyers maar óók hockeyers die zo goed, hoog en competitief mogelijk willen spelen. En winnen. Die spelers verzamelen we, mits ze het aankunnen, in selectieteams.

9) Wat nu als ik in een breedteteam zit en de andere kinderen in m’n team zijn een stuk minder gemotiveerd dan ik?
We snappen héél goed dat dat vervelend is. Niet alleen voor jou, maar ook voor ons. We zouden namelijk het liefst elk kind in een team zetten waarin hij/zij zich 100% kiplekker voelt. Maar hoe graag we dat ook willen en hoe hard we ook ons best doen: we kunnen dat op individueel niveau helaas niet altijd realiseren. Hockey is een teamsport en dat betekent dat je te maken hebt met andere kinderen, die anders in elkaar zitten en hun sport anders beleven.

10) Hoe worden de breedteteams samengesteld?
Die worden samengesteld door de lijncoördinator van de betreffende lijn in nauwe samenwerking met en op basis van door het seizoen heen verzamelde informatie van de betrokken coaches, trainers en het voor de lijn verantwoordelijke TC-lid. De indeling wordt deels gemaakt op kwaliteit, deels op basis van motivatie en deels op basis van wensen (vrienden/vriendinnen) - afhankelijk van de aard en omvang van de lijn.

11) Hoe worden de selectieteams samengesteld?
Bij de samenstelling van selectieteams spelen andere factoren een belangrijke rol: talent, positie, houding, motivatie etc. Het kan zijn dat de TC een selectietraining organiseert waar een beperkt aantal spelers voor wordt uitgenodigd.

12) De KNHB is toch tegen selectietrainingen?
De KNHB heeft zich uitgesproken tegen selectietrainingen voor D-jeugd en jonger. In principe volgen we die lijn. We hadden dit jaar de selectietrainingen al teruggebracht tot een minimum. We streven er naar voor het seizoen ‘19/’20 geen of bijna geen selectietrainingen te organiseren.

13) Kan ik bij een vriend/vriendin worden ingedeeld?
Als het even kan wel. Geef dat ruim op tijd aan bij je coach of (beter nog!) stuur een mailtje naar je lijnco.

14) Gaat alles wat hier staat beschreven veranderen?
Voor een deel. De TC streeft er naar de hele procedure zodanig te stroomlijnen dat we gedurende het hele seizoen meer en vaker input krijgen (betrouwbaar, objectief en onafhankelijk) over het functioneren van teams, individuele spelers en coaches. Dat moet het indelen van de teams makkelijker en vlotter maken. De infrastructuur die we nodig hebben om dat goed en betrouwbaar te doen, is nu (nog) niet voorhanden. Daar wordt hard aan gewerkt.

15) Ik ben niet blij met m’n nieuwe team. Wat nu?
Mail je lijnco. Dan gaan we kijken of we daar wat aan kunnen doen. Eerlijk = eerlijk: we beloven niet dat we wat kunnen veranderen. Die kans is zelfs betrekkelijk klein. Hou rekening met wat we hierboven allemaal op een rijtje hebben gezet. We kunnen het niet iedereen naar de zin maken, hoe graag we het ook zouden willen. Het indelen van 800 jongens en meisjes is een complexe puzzel die we met grote zorg en de beste bedoelingen hebben opgelost.

16) En wat nu als ik het niet eens ben met dit beleid?
Laat het weten. We luisteren (en reageren) altijd, er van uitgaande dat je je punt op normaal manier onder woorden brengt. We doen allemaal ons best het iedereen naar de zin te maken. Onbezoldigd en in onze vrije tijd. Mails op hoge poten belanden opvallend vaak in de spambox.