DSC_2315.JPG DSC_2353.JPG DSC_2403.JPG DSC_2568.JPG DSC_2577.JPG DSC_2686.JPG DSC_3553.JPG DSC_3588.JPG DSC_3600.JPG Soest Jeugd.png Soest huldiging.png Soest Jeugd meisje.png Soest Jeugd nieuwe veld.png
Nieuws afbeelding Fairplay Commissie 7 - 3

Fairplay bij MHC Soest

Beste leden en ouders van onze prachtige vereniging,

Graag willen wij de Fairplay commissie aan jullie voorstellen.

Het woord Fairplay zegt het al en is ook zeer veelomvattend. Fairplay zowel binnen als buiten de lijnen. Binnen de lijnen gaat het om de mensen die spelen, de coaches en scheidsrechters. Buiten de lijnen zijn het de ouders, de leden en ook de bezoekende verenigingen. De toverwoorden zijn hier SPORTIVITEITen RESPECT voor elkaar, in alle opzichten.

Wat doet de Fairplay commissie?

 • Richt zich binnen MHC Soest op het uitdragen, handhaven en verder gestalte geven aan een sportieve, respectvolle en sociaal veilige omgeving en bijbehorende gedragsregels, neemt initiatieven ter preventie van ongewenst gedrag op en om het veld, door onze leden, vrijwilligers (trainers, coaches) en bezoekers van onze vereniging.
 • Draagt in overeenstemming met KNHB tuchtrechtspraak (KNHB Tucht) zorg voor de afhandeling van tuchtzaken m.b.t. tweede gele of rode kaarten door spelers van MHC Soest.
 • Valt binnen het bestuur van MHC Soest onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter.
 • Ziet i.s.m. pachter Nivius en bestuurslid accommodatie toe op het voorkomen van alcoholgebruik onder 18 jaar.
 • Past het pestprotocol toe.
 • Heeft een nauwe samenwerking met de vertrouwenspersoon, maar heeft zelf niet de rol van vertrouwenspersoon.

 

Hoe doen we dit?

 

 

 • Clubbrede Fairplay campagnes
 • Via bijeenkomsten voor nieuwe leden
 • Coach avonden
 • Spelregelavonden voor leden en ouders, spelregelkennis voorkomt discussie en frustratie
 • Informatie aan de Lijncoördinatoren en Coaches voor bewustzijn van sportiviteit, respect en kennis van spelregels

 

 

Jullie hulp is daarbij nodig:

Als commissie proberen wij zoveel mogelijk dit respect binnen de club te waarborgen, echter dat kunnen wij niet alleen. Uiteraard begint dat met zelf het goede voorbeeld te geven, maar kijk nook om je heen, wanneer je naar een wedstrijd kijkt of als speler in het veld staat. Wees niet bang om iemand een keer aan te spreken op gedrag dat niet thuis hoort op of om een veld. Zijn er dan toch zaken waarvan je denkt dat dit gemeld moet worden, mail ons dan op [email protected]. Uiteraard kun je ons ook direct aanspreken op de club.

De Fairplay commissie bestaat uit:

Wouter van Rensen Jongste jeugd t/m D-elftallen

Bart van Den Nieuwenhof Senioren

Richard Buss Jeugd C t/m A

Fairplay doen we met elkaar. Kortom, zorg dat we met z’n allen trots op onze club mogen blijven!

Sportieve groet,

de Fairplay Commissie

Wouter van Rensen, Bart van den Nieuwenhof, Richard Buss

Bijlage

Hoofdsponsor

Instagram